KONTAKT

Kierownik kursu:

 • Bogda Janus
 • tel. mob. +48 606-174-221
 • e-mail: botek50@onet.eu
Bogda Janus – przewodnik górski sudecki

Organizator kursu:

 • Mietek Janus
 • tel. mob. +48 606-827-746
 • e-mail: botek50@onet.eu
Mietek Janus – przewodnik górski sudecki

Adres do korespondencji:

 • 58-310- Szczawno-Zdrój , ul. Ignacego Potockiego 5/3
 • tel. 74 840-12-33 (czynny w godzinach wieczornych)
 • tel. mob. +48 603-767-318

Dane rejestrowe organizatora:

 • Z.U.P.H. „Relaks” Mieczysław Janus, ul. Nałkowskiej 11/2, 58-309 Wałbrzych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Z.U.P.H. „Relaks” Mieczysław Janus, ul. Nałkowskiej 11/2, 58-309 Wałbrzych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszeń na kurs.
Dane mogą być udostępniane przez Z.U.P.H. „Relaks” Mieczysław Janus podmiotom współpracującym w zakresie realizacji programu kursu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania kursu oraz po jego zakończeniu w okresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń wynikających z łączącej nas umowy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszeń na kurs.


Zadzwoń! Ilość miejsc jest ograniczona!
VI edycję kursu dla kandydatów na Przewodników Górskich Sudeckich kl. III.