PROGRAM

Zgodnie z założeniami aktualnego "Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego", kurs obejmuje:

 •     wykłady i ćwiczenia, w tym szkolenie praktyczne z pierwszej pomocy medycznej,
 •     40 dni wycieczkowych podczas których uczestnicy kursu, pod kierunkiem instruktora samodzielnie prowadzą wybrane odcinki tras,
 •     4 dni obozu przewodnickiego.
Zadzwoń i zapisz się na kurs!
VI edycję kursu dla kandydatów na Przewodników Górskich Sudeckich kl. III.

Wykłady i ćwiczenia obejmować będą następujące dziedziny:

 •     Geografia turystyczna gór Polski, Europy i świata.
 •     Organizacja turystyki górskiej w Polsce.
 •     Ochrona obszarów górskich i ich środowiska.
 •     Topografia obszaru uprawnień.
 •     Zasady letniej i zimowej turystyki górskiej.
 •     Bezpieczeństwo w górach.
 •     Komunikacja i zagospodarowanie turystyczne.
 •     Metodyka i etyka przewodnictwa.
 •     Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii.
 •     Podstawowe przepisy prawne w turystyce.
 •     Szkolenie praktyczne z pierwszej pomocy.
 •     Geologia i geomorfologia Sudetów.
 •     Historia sztuki, architektury, urbanistyki.
 •     Historia Sudetów na tle historii Polski, Czech i Niemiec.
 •     Religioznawstwo.
 •     Emisja głosu, prezentacja.
Ukończenie kursu uprawniać będzie do egzaminu państwowego na Przewodnika Górskiego Sudeckiego kl. III.
VI edycję kursu dla kandydatów na Przewodników Górskich Sudeckich kl. III.